Tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen tilaaminen Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluilta

 

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluilta voit tilata opiskelijoille tiedonhankinnan opetusta, jonka määrä ja ajankohdat vaihtelevat koulutusohjelmien tarpeiden mukaan. Voit myös tilata ohjausta, jonka sisällöstä sovitaan erikseen.

Opetuksen tai ohjauksen tilaaminen käy sujuvimmin täyttämällä tämä tilauslomake. Tilauksen voit tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen tiedonhankinnanopetus(at)turkuamk.fi tai ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Tutustu ennen tilausta opetus- ja ohjaustarjontaan. HUOM.! Jos olet Turun ammattikorkeakoulun verkon ulkopuolella, kirjaudu ensin Messiin (intranet) saadaksesi opetus- ja ohjaustarjonnan näkyviin. 

Opettajat ovat tervetulleita omalle ryhmälleen tilaamilleen tunneille päivittämään tietojaan ja tukemaan opiskelijoiden tiedonhakutaitojen kehittymistä.

 

  

 

 

Tilaan tiedonhankinnan opetusta

Tilaan tiedonhankinnan ohjausta

Tilaan RefWorks-koulutuksen

Lisätietoa tai kysymyksiä

Esimerkiksi
- mikä on toivottu ajankohta?
- montako henkilöä osallistuu?
- kuka tekee tilavarauksen (tilaaja / tunnin pitäjä)?
- mitä on tuntien toivottu sisältö (Finna, alakohtaiset aineistot)?
- onko ryhmällä jokin tietty aihe tai aihepiiri, joihin liittyviä suomen- ja englanninkielisiä hakusanoja tunneilla voi käyttää esimerkkeinä?
- onko tunteja varten jo varattu tietokoneluokka?

Anna lisätietoa tai kysy tiedonhankinnan opetukseen liittyvistä asioista informaatikolta!

Yhteystiedot

Tietojen lähetys