Turun AMK:n tutkintoon johtavien koulutuksien liitteiden toimitus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Joukahaisenkatu 3 A

20520 Turku

Puhelinvaihde: (02) 263 350
hakijapalvelut(at)turkuamk.fi
www.turkuamk.fi

Rekisterin nimi

Hakijan ja opiskelijan sähköinen asiointijärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on Turun ammattikorkeakoulun hakijoiden ja opiskelijoiden asioiden hoito:
• hakijan liitteiden palautus
• muu opiskelijavalintaan liittyvä asiointi
• opinto-oikeuteen liittyvät hakemukset

Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin 932/2014, pykäliin § 25,27, 28, 28 a
30, 32

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan lomakkeen täyttäjän itse täyttämistä tiedoista tai aikaisemmin ammattikorkeakoululle toimittamistaan opiskelijahallintajärjestelmään tallennetuista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Turun ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.
Yhteishaun Opintopolku järjestelmään viedään vain tieto liitteiden saapumisesta ja tarkistuksesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen arkistointi (paperimuodossa) hoidetaan Turun ammattikorkeakoulun arkistointiohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Turun ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intranetissa (Messi). Tietoturvaohjeistuksesta on lyhyt kooste myös julkisilla www-sivuilla.