Avoimen AMK:n opintojen peruutuslomake / Open Studies cancellation form

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

TIETOSUOJAILMOITUS

Perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artiklat 13 ja 14

Laatimispvm: 25.06.2018

Rekisterinpitäjä

Turun ammattikorkeakoulu Oy (2528160-3)

Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Timo Vaskikari, tietosuojavastaava (Turun AMK)
+358 50 598 5868

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.

Puhelinvaihde: (02) 263 350
kirjaamo@turkuamk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Scheinin, koulutuspäällikkö

Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Puhelinvaihde: (02) 263 350
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö antaa rekisteristä tarkempia tietoja rekisteröidylle ja rekisteröity voi osoittaa hänelle esim. virheenoikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt.


Rekisterin nimi

Ilmoittautuminen CampusOnline opintojaksolle

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään CampusOnline -ilmoittautumisten vastaanottamiseksi ja opintojen järjestämiseksi. Opiskelijoiden tiedot liitetään osaksi Turun ammattikorkeakoulun opintotietorekisteriä.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:
• Nimitiedot: etunimi, kutsumanimi, sukunimi
• Muut henkilön tiedot: henkilötunnus/ syntymäaika ja sukupuoli, käyttäjätunnus
• Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, asuinkunta, kotikunta, puhelinnumero, kotikorkeakoulun sähköpostiosoite.
• Muut tiedot: kotikorkeakoulu, koulutusala

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan lomakkeen täyttäjän itse täyttämistä tiedoista sekä kirjautumisen yhteydessä HAKA-kirjautumispalvelun kautta. Henkilötiedot poistetaan lomakkeelta, kun ilmoittautumisjärjestelyt on toteutettu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Turun ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. Ilmoittautumistiedot siirretään Turun AMK:n opintotietorekisteriin. AMK:n sisällä henkilötietoja käsittelevät CampusOnlinen Turun AMK:n yhteyshenkilöt.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa eri vastaanottajille opintotietorekisterin luovutusten mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen suojauksessa noudatetaan Turun ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä. Manuaalinen arkistointi (paperimuodossa) hoidetaan Turun ammattikorkeakoulun arkistointiohjeiden mukaisesti.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka niitä työtehtäviensä puolesta tarvitsevat. Tietojärjestelmiin kirjautuessa käytetään henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tarkastusoikeus

Sinulla AMK:n opiskelijana on oikeus tietää miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.

Sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme perusteella.

Tarkoituksenamme on kuvata henkilötietojen käsittely mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrimme kehittämään ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista.